Ogranization/Działalność naukowo-organizacyjnyna - Tadeusz Ciecierski, website of

Tadeusz Ciecierski
Faculty of Philosophy, University of Warsaw
Go to content

Main menu:

Ogranization/Działalność naukowo-organizacyjnyna

Other/Inne
I am involved in the organization of CCC Conferences as well as in the organization of the seminar Sign-Language-Reality (joint seminar of Polish Semiotic Society and Faculty of Philosophy, University of Warsaw). I was also (till 2021) an international mobility (Erasmus, CEEPUS) coordinator at the Faculty of Philosophy.  I am currently also a president of Polisch Semiotic Society.

Jestem współorganizatorem konferencji CCC oraz łączonego seminarium PTS i WF UW Znak-Język-Rzeczywistość. Do roku 2021 byłem też koordynatorem mobilności międzyanrodowej (programy CEEPUS i Erasmus) na Wydziale Filozofii UW. Jestem obecnie także prezesem Polskiego Towarzystwa Semiotycznego.
Back to content | Back to main menu