Seminarium 2016-2017 - PTS

Przejdź do treści

Menu główne:

Seminarium 2016-2017

Seminarium
ZNAK - JĘZYK - RZECZYWISTOŚĆ
ZEBRANIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA SEMIOTYCZNEGO

(prowadzący: dr hab. Tadeusz Ciecierski, dr hab. Tomasz Puczyłowski)

Znak-Język-Rzeczywistość finansowane w ramach umowy nr 691/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę
Najbliższe spotknia:

8 września 2017
12 września 2017
13 września 2017

Prof. Susan Pertilli
Prof. Augusto Ponzio
(Uniwersytet w Bari)

[wykłady od godziny 16.30]

Foundations of Semiotics and Philosophy of Language

8 września 2017: Philosophy of language as the art of listening

12 września 2017: Semiotics as semioethics

13 września 2017:  Prolegomena for linguistics as part of the science of signs, semiotics
Miejsce spotkań:

Instytut Filozofii Uniwersytet Warszawski,
ul.Krakowskie Przedmieście 3,
I p., sala nr 109 im. Kazimierza Ajdukiewicza,


KALENDARIUM SPOTKAŃ 2016/2017
 (kalendarium może ulec zmianie,
 do referatów można zgłaszać koreferaty)
Spotkanie
Materiały na spotkanie
7 października 2016

prof. dr hab. Andrzej Biłat
(WAiNS PW)

O semiotyczno-instytucjonalnej teorii wartości
Streszczenie
21 października 2016

Bartosz Maćkiewicz
(IF UW)

Logiczna rekonstrukcja argumentacji prawniczej


28 października 2016

prof. dr hab. Albert Newen
(Ruhr-Universitat Bochum)

    
The relevance of social hierarchy
for the attribution of moral responsibility

Dr  Kevin Reuter
(University of Bern)

No knowledge required

(Albert Newen)

(Kevin Reuter)
25 listopada 2016

dr Piotr Makowski
(IF UAM)

Problem intencjonalności w teorii działania Tadeusza Kotarbińskiego

16 grudnia 2016

prof. Jakub Szymanik
(Institute for Logic, Language, and Computation,
University of Amsterdam )

Złożoność semantyczna wpływa na częstotliwość występowania kwantyfikatorów w języku naturalnym
(Semantic Complexity Influences Quantifier Distribution in Corpora)
13 stycznia 2017

dr  hab. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska

(Instytut Języka Polskiego UW)


Pojęcie konceptualizacji w świetle logicznego błędu hipostazy
27 stycznia 2017

dr  Dariusz Kalociński

(IF UW)

Uzgadnianie semantyki
3 marca 2017
dr Konrad Juszczyk
(UAM, WN, IJ, Zakład Psycholingwistyki)

Semiotyka metafory multimodalnej w dialogu: wyrażenia werbalne, gestowe i  graficzne. Analiza na podstawie nagrań sesji coachingowych w języku  polskim.
17 marca 2017
Adam Klewenhagen
(IF UW)

Czynności mowy a użycia wyrażeń
31 marca 2017

dr Jacek Wawer
(IF UJ)

Pewne problemy czasowego relatywizmu MacFarlane'a
28 kwietnia 2017
prof. dr  hab.  Piotr Stalmaszczyk
(WF UŁ)

Interdyscyplinarność w badaniach nad językiem: od ʻepistemologicznego cięcia’ do ʻepistemologicznych spotkań’
19 maja 2017

dr hab. Magdalena Derwojedowa
(IJP UW)


Język jako przedmiot godny badania, czyli program językoznawstwa Jana Niecisława Baudouina de Courtenay

2 czerwca 2017

Przemysław Wałęga
(IF UW)

Logiczne narzędzia do wnioskowania o odcinkach czasowych: co możemy za ich pomocą wyrazić i jakim kosztem?


8 września 2017
12 września 2017
13 września 2017

Prof. Susan Pertilli
Prof. Augusto Ponzio
(Uniwersytet w Bari)

[wykłady od godziny 16.30]

Foundations of Semiotics and Philosophy of Language

8 września 2017: Philosophy of language as the art of listening

 
12 września 2017: Semiotics as semioethics

13 września 2017:  Prolegomena for linguistics as part of the science of signs, semiotics
 
 
Copyright 2020. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego